Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 05.10.2017 r. do dnia 26.10.2017 r., wywieszone będzie zarządzenie Burmistrza Koluszek oraz wykaz obejmujący działki nr 236 o pow. 0,3828 ha, 235/1 o pow. 4,1580 ha i 235/2 o pow. 0,1500 ha, obręb 4 miasta Koluszki, stanowiące własność Gminy Koluszki, przeznaczone do dalszego nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej, na okres od dnia 12.06.2017 r. do dnia 11.06.2020 r. z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną.