Burmistrz Koluszek informuje

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, wywieszony jest wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr działki 16/9, o pow. 0,2390 ha, położoną w mieście Koluszki przy ul. Zielonej, obręb 3, stanowiącą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki

image_pdfimage_print