Budżet Obywatelski 2020

Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wnioski przyjmowane będą do dnia 6.11.2019 r. Wnioski muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnione formularze należy składać w wyznaczonym terminie:

– osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,

– listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– mailowo na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,

– za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego.

Do formularza zgłoszeniowego wnioskujący ma obowiązek załączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców. Lista poparcia musi zawierać tytuł popieranego projektu oraz imię, nazwisko i adres oraz własnoręczny podpis osoby udzielającej poparcia.

Wyłanianie projektów będzie odbywać się w dwóch etapach. Najpierw zapotrzebowanie na dane zadanie będą zgłaszać grupy mieszkańców. Aby zadanie w ogóle było brane pod uwagę, będzie musiało zyskać poparcie (w formie podpisu) minimum 30 mieszkańców gminy. Następnie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty trafią do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, złożonego z pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów, przedstawicieli zarządów osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy ocenią dany projekt pod kątem racjonalności z punktu widzenia ekonomicznego. Projekty które przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ogólnospołecznej ocenie, w formie gminnego głosowania. Mieszkańcy będą zatem mogli oddać swój głos na najbardziej odpowiadający im projekt. Trzy projekty z największą ilością oddanych głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki z klauzulą konieczności wykonania. Oznacza to w praktyce, że władze miasta nie będą mogły uchylić się od realizacji wybranego zadania.

UWAGA: Pojedynczy projekt nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print