Budżet Obywatelski 2020 opisy projektów, zasady głosowania oraz karta do głosowania

Projekt “PEKIN”
Inwestycja polegać ma na stworzeniu miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji dla mieszkańców Gminy Koluszki i okolic w miejscu dawnego “Pekinu” mieszczącego się przy ścieżce rowerowej między Gałkówkiem Małym, a Justynowem.

Teren zostanie uprzątnięty, zbudowana będzie duża altana wyposażona w stół i ławy, specjalne palenisko do grillowania oraz robienia ognisk, ustawione zostaną ławki  oraz usypane będą ścieżki i miejsca postoju dla rowerzystów.

 

 

Doposażenie placu zabaw.

Inwestycja polegać będzie na doposażeniu istniejącego placu zabaw w nowe sprzęty dostosowane dla dzieci młodszych, tyrolkę oraz urządzenia do street workoutu. Zamontowane bedą dodatkowe ławki oraz zbudowana zostanie duża altana z ławkami i stołem, gdzie rodzice z dziećmi będą mogli zjeść posiłek w trakcie zabawy oraz schronić się przed słońcem lub deszczem.

Celem tej inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i róznorodnego miejsca zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz przyjaznej przestrzeni dla całych rodzin, gdzie będą mogli wspólnie spędzać czasu na świeżym powietrzu.

 

Automat do recyklingu

Od lat 50. XX wieku człowiek wyprodukował już 8 miliardów ton plastiku jednakże obecnie tylko nieznaczna ilość tego tworzywa podlega recyklingowi. Automat do zwrotu butelek plastikowych pozwoli zniwelować zaśmiecanie środowiska zbędnym materiałem. Zatroszczmy się o Matkę Ziemię!

 

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Nauka gry w szachy dla dzieci, 1 godz. lekcyjna, w kl. I-III w SP Różyca w roku szkol.: 2020/21 oraz 2021/22, przeszkolenie nauczycieli, proste scenariusze lekcji, wyposażenie klas w szachownice z bierkami, w tym szachy demonstracyjne oraz szachy tarasowe.

W jakim celu? Szachy pomogą poprawić Twojemu dziecku koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Zadbajmy o dzieci, pokażmy im alternatywę dla gier mobilnych.

 

Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

 

Projekt zakłada zakup:

 1. 1. Dmuchańców do skakania w ilości dwóch sztuk.
 2. 2. Wyposażenia do świetlicy szkolnej i zamontowania: zjeżdżalni, suchego basenu, domku, elementów z gąbki, przejścia linowego, konstrukcji.
 3. Zakup piachu na plac do boiska do „plażówki”, wykonanie ościeża betonowego.
 4. Zakup tablicy do koszykówki wraz ze słupem i wykładzinę sztuczną na istniejące podłoże z kostki brukowej.

 

 

Publiczna toaleta

Automatyczne, płatne (np. 1 zł) dwukabinowe wc zamontowane w Parku Miejskim w Koluszkach. Projekt zakłada, aby toaleta była podłączona do wody, kanalizacji oraz prądu. Ściany toalety dodatkowo mogą służyć jako słup ogłoszeniowo reklamowy (płatny).

 

Szczepionki

Większość szczepionek podawana jest w dzieciństwie. Są jednak wirusy, przeciwko którym można się zaszczepić dopiero w okresie dojrzewania. Tak jest w wypadku HPV – wirusa, który jest główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko HPV pomagają zabezpieczyć przed najgroźniejszymi odmianami tego wirusa. W połączeniu z regularnymi badaniami cytologicznymi to najskuteczniejsza forma ochrony przed groźnym rakiem szyjki macicy i innymi chorobami, za które odpowiedzialny jest wirus HPV.

 

KKS

Po położeniu nowej trawy, murawa boiska będzie równa i co się z tym wiąże będzie mniej kontuzji piłkarzy zarówno seniorów jak i dzieci, ze względu na to, że obecnie są place gdzie słabo rośnie trawa i jest przez to twardo i nierówno. Mając na uwadze ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas rozgrywanych meczów, treningów, stwierdziliśmy, że trzeba mieć nową murawę. Dodam, że obecna z informacji które posiadam, ma minimum 30 lat.

 

 

“Modernizacja placu zabaw i boiska w miejscowości Stamirowice”

Proponowany do realizacji projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności istniejącego placu zabaw oraz boiska, poprzez doposażenie placu zabaw w brakujące urządzenia do zabaw jak i urządzenia do ćwiczeń. Dodatkowo planuje się przesunięcie istniejącego ogrodzenia z zakupem brakujących elementów. Cała inwestycja będzie zgodna z wcześniej ustalonym  projektem budowlanym.

 

OSP

Realizacja projektu pod nazwą “Edukacja i bezpieczeństwo – zakup materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków – ratowników OSP w Koluszkach”  i zakup niezbędnego umundurowania wykorzystywanego podczas działań ratowniczo gaśniczych, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy strażaków- ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pozyskanie specjalistycznej pralnicy pozwoli prawidłowo utrzymać i konserwować użytkowany sprzętu. Zakupiony fantom pozwoli przeprowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców i strażaków ochotników z terenu gminy Koluszki.

 

Jeziorko

Staw w Jeziorku to jeden z niewielu takich akwenów w gminie Koluszki. Niestety od kilku lat teren wokół niego był zaniedbywany, przez co flora rozwija się tam “na dziko”. Założeniem projektu jest uporządkowanie działki oraz przywrócenie jej ładu przestrzennego, tak aby mogła stać się miejscem relaksujących spotkań oraz odpoczynku na łonie natury dla mieszkańców gminy Koluszki. Zgodnie z projektem, teren wokół stawu zostanie ogrodzony oraz wzbogacony o ścieżki dla pieszych. Poza tym postawione zostaną mola, ławki, lampy, kosze oraz wiata dla zwiększenia komfortu użytkowania działki.

 

ZADADY GŁOSOWANIA  NA WYBRANE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI NA 2020 ROK

Karty do głosowania, według określonego wzoru zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej na stronie www.koluszki.pl, a także w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej, Biurze Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w prasie lokalnej.

 

 1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy.
 2. Głosowanie odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych miejscach (Urząd Miejski
  w Koluszkach), korespondencyjnie lub elektronicznie przez 14 dni kalendarzowych.
 3. Karty do głosowania można składać:
 4. osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
 5. listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania,
 6. mailowo: na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych kart.
 7. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie 3 projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
 8. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 9. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie i czytelnie wypełnionych
  kartach do głosowania, zgodnie z ustalonym wzorem, na których postawiono znak „X” przy nie więcej niż 3 projektach.
 10. Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
 11. na karcie nie wybrano żadnego projektu / zadania lub wybrano więcej niż 3 projekty / zadania,
 12. imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne,
 13. kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach,
 14. jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print