Budżet na rok 2019 przyjęty

Rada Miejska w Koluszkach przyjęła budżet Gminy Koluszki na rok 2018, przedłożony przez burmistrza Koluszek. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 16 radnych, jeden radny był przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Warto zaznaczyć, że podejmowanie uchwały odbyło się bez żadnej dyskusji.

Brak poparcia budżetu ze strony kilku radnych, w parze z brakiem argumentacji ich negatywnego stanowiska, skłoniła burmistrza Koluszek Waldemara Chałata do stosownego komentarza: – Szkoda, że głosując przeciw lub wstrzymując się od głosu, nie powiedzieliście o co Państwu chodzi. Bo wtedy moglibyśmy odpowiedzieć w jakiś sposób na Państwa oczekiwania. Ale może w przyszłości wypracujemy metody artykułowania swoich oczekiwań.

Jeśli chodzi o kształt finansowy budżetu, dochody zaplanowano na poziomie 124,6 mln zł, a wydatki przewidziano w wysokości 129,8 mln zł. W tym roku na inwestycje przeznaczymy 47,8 mln zł. Zaplanowane pożyczki i kredyty związane z realizacją inwestycji to 5,2 mln zł. Zadłużenie na koniec 2019 r. ma wynieść ok. 40 proc. zaplanowanych dochodów, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 60 proc.

Najważniejsze zadania inwestycyjne przed którymi stanie gmina, to kontynuacja rozbudowy kompleksu wodnego w Lisowicach, rozbudowa strefy ekonomicznej, budowa nowych parków, przebudowa dróg na os. Łódzkim, Łódzkim II i Czarneckiego, oraz kontynuacja wielkiego programu termomodernizacji. Nadchodzący rok to także tworzenie kompletnego projektu tunelu pod przejazdem kolejowym w Gałkówku i przygotowanie budżetu pod jego budowę w latach 2020-2022 r. W kwietniu będą też znane koncepcje budowy nowego wiaduktu w Felicjanowie. Budżet jest zatem przygotowany również pod to, by rozmawiać o współfinansowaniu kolejnych inwestycji.

image_pdfimage_print