Budżet Gminy Koluszki na rok 2020 przyjęty

To ma być budżet z nadwyżką budżetową  

Rada Miejska w Koluszkach przyjęła budżet Gminy Koluszki na rok 2020, przedłożony przez burmistrza Koluszek. Za uchwałą budżetową opowiedziało się 16 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Tym co charakteryzuje obecny budżet to nadwyżka budżetowa w wysokości 1,7 mln zł. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 133,7 mln zł, a wydatki na poziomie 132 mln zł. Konstruowanie budżetu z nadwyżką w polskich realiach zawsze robi wrażenie. Nie umknęło to uwadze również koluszkowskim radnym z opozycji. Zdaniem radnego Michała Sudowskiego budżet jak najbardziej należy pochwalić, oczywiście pod warunkiem, że uda się go zrealizować w założonej formie i utrzymać prognozowaną nadwyżkę do końca roku budżetowego.

– Podobnie jak pan radny również wyrażam taką nadzieję, że uda nam się budżet w takiej postaci zrealizować. Jak będzie ostatecznie, tego nie wiem. Istnieje dużo znaków zapytania, wiele wątpliwości, ponieważ z całą pewnością zderzymy się z poważnymi konsekwencjami decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Mam tu na myśli chociażby zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia (dla budżetu Koluszek to skutek znalezienia dodatkowych środków w wysokości 0,5 mln zł), ulgi dla mieszkańców w podatku dochodowym (dla gminy może skutkować to obniżeniem dochodów o 1,6 mln zł), skutki reformy gospodarki odpadami, czy wreszcie skutki wprowadzonych w 2019 roku i zapowiadanych w 2020 podwyżek płac dla nauczycieli, a z doświadczenia wiemy, że zmiany kwot subwencji nigdy nie pokrywają faktycznych potrzeb. Dlatego też podobnie jak pan radny, kibicuję nam wszystkim, by w takiej postaci zrealizować budżet, co w praktyce oznaczałoby znaczące zmniejszenie zadłużenia, gdyż na rok 2020 zaplanowane zostały znaczne spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek – podkreślił burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, komentując budżet na rok 2020 r.

Przy tak skonstruowanym budżecie zadłużenie Gminy Koluszki zaplanowano na poziomie 45 proc. dochodów (ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.).

– Jeżeli chodzi o deficyt i sprawy związane z zadłużeniem gminy, to mój pogląd jest taki, że warto korzystać ze środków unijnych i zewnętrznych, ponieważ dzisiaj jesteśmy w okresie, kiedy te środki możemy pozyskiwać, a budżet gminy sam z siebie nie jest w stanie wygenerować takich środków, które zapewnią gminie wkład własny na realizację zaplanowanych zadań. Dlatego też w odpowiednim czasie braliśmy kredyty na realizację tych zadań. Podkreślam, że są to kredyty inwestycyjne, czyli nie mają nic wspólnego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek gminy czy samej gminy – dodał burmistrz Koluszek.

Do przegłosowanego budżetu odniósł się również obecny na sesji starosta łódzki wschodni Andrzej Opala: – Gratuluję Gminie Koluszki, bo chcę powiedzieć, że większość powiatów w Polsce ma kłopoty z osiągnięciem równowagi między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi. Na szczęście w powiecie łódzkim wschodnim podobnie jak w waszej gminie tego problemu nie ma, aczkolwiek należy zaznaczyć, że budżet Gminy Koluszki jest dwukrotnie większy od budżetu naszego powiatu, czego serdecznie państwu gratuluję.

Starosta podziękował także za to, że w budżecie znalazły się ważne zadania, które gmina i powiat będą wspólnie realizować. Chodzi tu o budowę tunelu pod torami kolejowymi w Gałkówku, dobudowę nowego skrzydła do szkoły podstawowej i liceum, oraz przebudowę boiska szkolnego i budowę placu zabaw przy obiektach oświatowych przy ul. Budowlanych.

 

 

Dochody ogółem: 133,7 mln zł

– bieżące: 109,6 mln zł

(w tym wpływy z podatku PIT i opłat lokalnych – 48 mln zł)

 

– majątkowe (m.in. sprzedaż nieruchomości i fundusze unijne): 24,5 mln zł

 

Wydatki ogółem: 132 mln zł

 

– oświata (utrzymanie, remonty, dowozy) – 32,7 mln zł (w tym subwencja oświatowa 16,4 mln zł)

– drogi – 18,5 mln zł

– gospodarka komunalna (utrzymanie sieci kan. i wod., odpady, tereny zielone) – 15,1 mln zł

– pomoc społeczna – 4 mln zł (w tym z budżetu państwa 1,3 mln zł)

– gospodarka mieszkaniowa (utrzymanie i termomodernizacja) – 7,7 mln zł

– kultura – 2 mln zł

– sport – 1,7 mln zł (oraz rezerwa celowa 400 tys. zł)

– program 500 plus – 32,8 mln zł (dotacja z budżetu 31,6 mln zł)

 

 

Wydatki na inwestycje: 32,8 mln zł

 

Spłata rat i pożyczek: 4,4 mln zł

 

Zadłużenie: 45 proc. (ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.)      

 

 

 

 

Dochody Gminy Koluszki

– 2008 rok : 43 mln zł

– 2009 rok: 47 mln zł

– 2010 rok: 52 mln zł

– 2011 rok: 51 mln zł

– 2012 rok: 53 mln zł

– 2013 rok: 55 mln zł

– 2014 rok: 69 mln zł

– 2015 rok: 71 mln zł

– 2016 rok: 90,9 mln zł

– 2017 rok: 92 mln zł

– 2018 rok: 127,7 mln zł

– 2019 rok: 133,7 mln zł

 

 

image_pdfimage_print