Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn. „Budowa targowiska miejskiego w Koluszkach” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych oraz polepszenie jakości obsługi mieszkańców i handlujących poprzez budowę targowiska miejskiego w Koluszkach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów / poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Przewidywanym wynikiem operacji będzie wybudowanie targowiska miejskiego w Koluszkach.

image_pdfimage_print