Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 354 672,73 zł. Dofinansowanie w formie umorzenia zaciągniętych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 185 070 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego i ul. Piastowskiej w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 675,56 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 26 szt.

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print