„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu łódzkie I w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego”

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu łódzkie I w Koluszkach  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – poprawa istniejącego układu drogowego”.” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 1 459 033,11 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 679 392 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Łódzkie I Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 2 007,57 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 75 szt.

 

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print