Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki.