Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki

 

Zadanie pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Koluszki” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

                WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA: 861 439,03 zł
                DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI
Z WFOŚiGW W ŁODZI:
425 950,94 zł

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print