„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach


Zadanie pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej nr 106660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 1 241 771,46 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 1 143 555 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w ulicy Budowlanych w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 628,50 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 9 szt.