Budowa nowego dworca kolejowego w Koluszkach coraz bliżej

Święto kolejarzy obchodzone 25 listopada, czyli  w dniu świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, Patronki kolejarskiej braci, skłania, by zapytać o  najbliższą inwestycję kolejową w Koluszkach, to znaczy o budowę nowego budynku dworca.

Koluszki stanęły na kolejowym szlaku w roku 1846, kiedy to oddano do użytku kolejny odcinek Kolei Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej ze Skierniewic do Piotrkowa Trybunalskiego. Pociągi przez Majątek Koluszki wówczas jedynie przejeżdżały. Przystanek kolejowy oddano do użytku w latach 1860-1861. Był to z pewnością prosty, drewniany peron.

W 1866 roku postawiono piękny, stylowy budynek dworca kolejowego, który obsługiwał Kolej Żelazną Fabryczno-Łódzką. W roku 1982 dobudowano do niego lewe skrzydło dworca, patrząc od strony ulicy 3 Maja.

Budynek przeżył wiele:  zarówno Rewolucję 1905 roku, Zamach Majowy 1926 a także obie wojny światowe. Nic nie wiadomo, by jakieś materialne szkody powstały na stacji w Koluszkach podczas zrywu robotniczego w 1905 roku.

W czasie Zamachu Majowego kolejarze  rozkręcili tory, by uniemożliwić dojazd do Warszawy wojskom rządowym. Był to więc wyraz poparcia koluszkowskich kolejarzy dla Marszałka Piłsudskiego. Druga wojna światowa, zarówno we wrześniu 1939 jak podczas okupacji i kampanii roku 1945 pozostawiły dworzec nietknięty. Duże szkody pozostawiła po sobie natomiast I wojna światowa. Niemal wszystkie zabudowania drewniane jak i parowozownia zostały zniszczone. Spalony był także główny dworzec, po którym pozostały jedynie ściany nośne. Dziś widok ten możemy oglądać na dużej fotokopii w Muzeum Koluszek naprzeciw stacji kolejowej. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości cały budynek dworca został odbudowany i tak przetrwał do lat 60-tych. Dlaczego został wówczas rozebrany? Postaramy poruszyć ten temat niebawem.

Z relacji starszych mieszkańców, budynek owszem, wymagał remontu, ale nie było potrzeby jego rozbiórki, dlatego decyzja ta była dla wielu niezrozumiała. Wśród krążących „plotek” na temat motywu rozbiórki historycznego budynku jedna powtarzała się najczęściej. Według sporej części mieszkańców z lat 60-tych powodem rozbiórki nie była żadna przesłanka ekonomiczna lecz  ideologiczna. Zburzenie dworca z okresu Rosji Carskiej i postawienie budynku sławiącego idee socrealizmu w architekturze było dla najwyższych władz ważnym elementem propagandowym, zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że Koluszki były wówczas jednym z ważniejszych, jeśli nie głównym węzłem kolejowym w Polsce. Socrealistyczny, modernistyczny dworzec mógł zatem każdemu podróżnemu podpowiedzieć, ze jesteśmy właśnie w państwie socjalistycznym.

Gdy w roku 1968 rozpoczęto demontaż starego budynku, by w roku następnym oddać do użytku nowy, znany nam obecnie, wielu mówiło, że bardziej przypomina on magazyn niż piękny dworzec kolejowy.

Obecnie czeka nas  kolejna przebudowa. Dworzec służący pasażerom stacji kolejowej w Koluszkach już 50 lat stal się zbyt dużym w stosunku do potrzeb pasażerów, koszty jego utrzymania są wysokie, lokalizacja dworca, zwłaszcza po oddaniu  10 lat temu do użytku tunelu pod peronami, z uwagi na jego oddalenie, też jest obecnie utrudnieniem dla podróżujących. Budowa nowego dworca w Koluszkach to jedna z 400 zaplanowanych bądź już realizowanych inwestycji na PKP.

Żeby wiedzieć więcej, zapytaliśmy o szczegóły  Aleksandrę Rudzińską-Rdzanek z wydziału prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. Jak nas poinformowała, w chwili obecnej rozstrzygany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu dworca kolejowego w Koluszkach. Podpisanie umowy na projektowanie jest planowane w styczniu 2020 roku, a planowane rozpoczęcie prac budowlanych to kwiecień 2021 rok. Zakończenie inwestycji jest planowane wiosną 2022 roku.

-Budowa nowego dworca będzie się wpisywać w obowiązujące trendy projektowania z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, minimalizowania kosztów eksploatacji i efektywności wykorzystania budynku. Projekt będzie uwzględniać specyfikę lokalną i charakter funkcjonalny i historyczny dworca w Koluszkach-zapewniła nas Aleksandra Rudzińska-Rdzanek  z Wydziału Prasowego PKP.S.A.

Planowane jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych, spełniającej obowiązujące standardy międzynarodowe oraz w pełni dostosowanej do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się (PRM).

Dworzec będzie w każdym względzie bardzo nowoczesny i modalny.

-W założeniach projektowych na dworcu kolejowym w Koluszkach przewidywana jest ogrzewana poczekalnia na 30 miejsc siedzących oraz 20 stojących o powierzchni ok. 100 m2, dwie toalety publiczne dostosowane dla osób niepełnosprawnych o pow. ok. 25 m2, pomieszczenia gospodarcze i techniczne (ca. 40 m2), a także otwarta poczekalnia pod zadaszeniem na 15 miejsc siedzących, stojaki na min. 20 rowerów oraz 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Zainteresowanie kasą na dworcu kolejowym w Koluszkach zgłosił nam przewoźnik PolRegio i taką przewidujemy w ramach inwestycji. Oczywiście na etapie projektowania uwzględnimy zgłoszenia innych przewoźników, jeśli wyrażą chęć posiadania kasy na terenie dworca.

Ze względu na lokalizację nowopowstającego dworca w jego ramach przewidziana jest niewielka powierzchnia komercyjna dla najemców (kiosk ok. 18 m2). Dla pasażerów dostępne będą biletomaty, automaty z przekąskami oraz informacja wizualna- powiedziała nam Aleksandra Rudzińska -Rdzanek.

Pytanie, którego nie mogłem nie zadać, tak w imieniu własnym jak również w imieniu sporej części mieszkańców Koluszek, brzmiało: co z przywróceniem, choćby w jakimś niewielkim, symbolicznym zakresie elewacji  historycznego dworca PKP Koluszki sprzed roku 1968?

-Zgodnie z wytycznymi PKP S.A. wybrany projektant powinien nawiązać do dawnego budynku dworcowego oraz  do modernistycznych akcentów architektonicznych znajdujących się w pobliżu planowanego budynku (Pomnik Orła Białego, kamienica u zbiegu ulic: 3 Maja i Paderewskiego) lub do istniejącego budynku dworca, który wpisał się w krajobraz miasta i jest jednym z jego symboli- stwierdziła Pani Aleksandra Rudzińska-Rdzanek z Wydziału Prasowego P.K.P.S.A.

Co czeka obecny budynek dworca? Jak mnie poinformowała Aleksandra Rudzińska-Rdzanek- istniejący budynek dworca, o ile nie znajdzie się najemca – zostanie poddany rozbiórce, a dyżurny ruchu  PKP PLK  będzie przeniesiony do budynku ekspedycji i manewrowych na peronie nr 2.

Jak zachować obecny budynek i jak odtworzyć historyczny wygląd dworca, który byłby  ciekawostką architektoniczną, przypominającą o dawnych dziejach naszego miasta? Co wiele głów, to nie jedna. Z tym pytaniem zwracam się do wszystkich mieszkańców Koluszek i okolic, do wszystkich miłośników historii kolei na naszych ziemiach. Może petycja od mieszkańców do  odpowiednich władz kolei?

Nie sadzicie, że mieszkanie w mieście, które jako jedyne w Polsce posiada w swoim herbie symbole kolejowego fachu, zobowiązuje?  Piszcie: twk@koluszki.pl

image_pdfimage_print