„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach”

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkachdofinansowane zostało w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w wysokości 367.631,00 PLN

Wartość zadania ogółem: 386.980,09 PLN

Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania: Gmina Koluszki

Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ludowej, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1156,62 m wraz z wpustami deszczowymi.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

image_pdfimage_print