Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta

14 stycznia uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Koluszki otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie 12 631 806,36 zł na realizacje projektu pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie miasta Koluszki”. Całkowita wartość projektu wynosi 16 512 165,17 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 10 lutego 2009r.została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Łódzkim a Gmina Koluszki

RPO_n_mini

Jest to niesłychane osiągnięcie dla naszego samorządu, wnoszące olbrzymi zastrzyk gotówki, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż budżet gminy zamyka się w kwocie 44 mln zł, a na całość inwestycji w ubiegłym roku przeznaczyliśmy kwotę 7 mln zł. – Zadanie, które ma kluczowe znaczenie dla naszej gminy, zostało sklasyfikowane na trzecim miejscu w województwie, uzyskując maksymalne dofinansowanie, o które zabiegaliśmy. Pozyskanie środków nie było jednak łatwe i wymagało sporo wysiłku, bowiem do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt gmin z naszego terenu – mówi Burmistrz Koluszek Sławomir Wochna.
Uzyskane środki to zasługa skutecznej pracy organu wykonawczego gminy, w tym przede wszystkim pracowników urzędu, na co zwróciła uwagę radna sejmiku wojewódzkiego Anna Mizgalska-Dąbrowska podczas wizyty w Koluszkach, podkreślając znakomite przygotowanie pod względem formalnym złożonego wniosku. Prace nad jego przygotowaniem trwały od października 2008 r., pochłaniając wiele czasu, oraz wymuszając m.in. zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Największy problem stanowiło uzyskanie zgody na użyczenie gruntu od mieszkańców osiedla Głowackiego, przez których ogródki działkowe i teren garaży przechodzi kanalizacja. W niektórych sytuacjach konieczna była osobista wizyta Burmistrza. Sporo czasu zajęło również skompletowanie decyzji środowiskowych – wyjaśnia Zbigniew Krupiński, pracownik referatu inwestycji.
Głównym celem projektu jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Koluszki. Realizacja inwestycji spowoduje znaczne ograniczenie zanieczyszczenia środowiska jak również wyrówna szanse mieszkańców kanalizowanych terenów w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej.

Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie problemów zalegającej wody deszczowej po wschodniej stronie miasta. Zadanie zostanie zrealizowane do 2011 r. Możemy zatem liczyć na to, iż w perspektywie kilku lat znikną kałuże z dróg i chodników w tej części Koluszek. Za pozyskane środki zostanie wykonana kanalizacja deszczowa wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i roztopowych z osiedla Reymonta oraz ulicy Ludowej, Głowackiego, Partyzantów i Św. St. Kostki.

Podczyszczalnia zostanie zlokalizowana przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach. Długość nowej kanalizacji deszczowej wyniesie 4,372 km. Przy okazji budowy kanału deszczowego przebudowie ulegną również odcinki kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, pozostające w złym stanie technicznym lub kolidujące z kanałem deszczowym. Przebudowa kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana na długości 2,574 km na ulicach: Głowackiego, Partyzantów, Św. St. Kostki, Reymonta, Witosa, Batalionów Chłopskich i Rataja. Z kolei przebudowa sieci wodociągowej dotyczyć będzie ul. Partyzantów, Św. St. Kostki i Reymonta na łącznej długości 1,736 km.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print