Budowa boiska sportowego na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia boiska

Operacja pn. „Budowa boiska sportowego na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów oraz wykonanie oświetlenia i odwodnienia boiska”, mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej we wsi Felicjanów poprzez budowę boiska sportowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w zakresie/zakresach: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Przewidywanym wynikiem operacji będzie powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska sportowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem we wsi Felicjanów.

image_pdfimage_print