Bilet za czerwony pasek


Uczniowie, którzy zostali wyróżnieni świadectwem szkolnym z czerwonym paskiem, otrzymają od gminy bilet do koluszkowskiego kina na dowolny seans filmowy oraz zaproszenie na kajaki i rowerki wodne. Po odbiór biletów należy zgłaszać się ze świadectwem do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, do końca lipca.

Akcja obejmuje dzieci i młodzież (włącznie ze szkołami średnimi), która mieszka w Gminie Koluszki. Z podarku mogą zatem skorzystać także osoby uczęszczające do szkół spoza naszej gminy.