Bezpłatne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+ na bezpłatne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Szkolenia będą się odbywały w 2017 r. w siedzibie Urzędu w Łodzi.