Będzie jaśniej w Żakowicach i Różycy

Jeszcze w tym roku mają powstać projekty budowlane wraz z kosztorysem, dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego w Żakowicach i Różycy. Projekt oświetlenia ma objąć ulice: Piaskową, Pałacową, Zawiłą, Bursztynową i część ulicy Spacerowej. Projektowane oświetlenie ma być nowoczesne, ale również przyjazne mieszkańcom. Oprócz opraw liczy się dobór światła, jego barwa oraz wskaźnik oddawania kolorów. Zewnętrzne oświetlenie ulic powinno wyróżniać się długim działaniem i wysoką wydajnością świetlną. Efekt ten można osiągnąć za pomocą lamp ledowych. Zakres prac w ramach projektu obejmowałby: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane (wytyczenie geodezyjne umiejscowienia słupów oświetleniowych, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż przewodów (kabli) oświetleniowych, wykonanie uziemień, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, pomiary powykonawcze i uruchomienie oświetlenia). Projekt zakłada zaopatrzenie w energię w oparciu o istniejącą sieć energetyczną.

image_pdfimage_print