Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań

Opublikowany
Informacja Burmistrza Koluszek z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku... Więcej