Ankieta do Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Koluszki na lata 2019-2035


Celem ankiety jest zbadanie opinii mieszkańców Gminy Koluszki na temat elektromobilności.

Zebrane dane pozwolą odpowiedzieć: w jaki sposób mieszkańcy przemieszczają się po Gminie, jaki jest najczęstszy powód przemieszczania się i jakim środkiem transportu. Informacje pozwolą również odpowiedzieć na pytania dotyczące wiedzy oraz preferencji związanych z pojazdami elektrycznymi i rowerami. Wypełniając ankietę, mieszkańcy Gminy będą czynnie zaangażowani w proces projektowania docelowych tras komunikacyjnych gminnych środków transportu.

 

https://wypelnij.online/722685