Aktywność zawodowa mieszkańców

Sprawdź informacje dotyczące aktywności zawodowej mieszkańców oraz szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia w poszczególnych sektorach.

Struktura zatrudnienia w Koluszkach ( przemysł, rolnictwo, usługi, bezrobocie, sektor publiczny)

Klasyfikacja działalności gospodarczej na terenie Gminy Koluszki – stan na 31.12.2010 r. :

Nr     Działalność gospodarcza     Liczba osób zatrudnionych
1. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 57
2. przemysł i budownictwo 1809
3. handel, naprawa pojazdów, transport, gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja 1227
4. działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 103
5. pozostałe usługi 903

Studenci %

Stan z 1.03.2012 r.

Liczba bezrobotnych 1572

W tym:
– Kobiet -807
– Mężczyzn – 765

Liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych, posiadających wyższe wykształcenie 150

W tym:
– Kobiet – 104
– Mężczyzn – 46

Absolwenci szkół technicznych i zawodowych
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach- liczba absolwentów szkoły w roku 2010/11

– I Liceum Profilowane : 17 osób

– Technikum nr 2:

Logistyk – 41 osób
Mechatronik – 20 osób

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach – liczba absolwentów szkoły w roku 2010/11

– Technikum Nr 1:
technik mechanik – 15 uczniów,
technik elektryk – 7 uczniów,
technik informatyk – 11 uczniów

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

mechanik pojazdów samochodowych – 19 uczniów,
zawody różne tj. cukiernik, piekarz, fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii – 22 uczniów

Pracujący %

W roku 2011, w Gminie Koluszki liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych wynosiła 1761. Na podjęcie pracy zdecydowało się 865 osób, co stanowi 49% liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.

image_pdfimage_print