Aktualizacja nr 7 listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Koluszkowski Żłobek”

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Biuro Projektu informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rekrutacji uczestników do udziału w projekcie pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna jest w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ulicy 11 Listopada 65 – pokój nr 322.

Udostępnienie informacji o zakwalifikowaniu się do projektu możliwe będzie jedynie po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy.

image_pdfimage_print