Administracyjne potyczki w sprawie masztu w Różycy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi uchyliło Postanowienie Burmistrza Koluszek w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji przenośnego wolno stojącego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej zarzucając, że nie zostało ono należycie uzasadnione.

Uwzględniając zgłoszone zarzuty SKO, Burmistrz Koluszek Postanowieniem z dnia 10.03.2022r. ponownie zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie rozszerzając argumenty wskazujące na niezgodność zamierzenia z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

image_pdfimage_print