Program MALUCH+ 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+ 2021

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dofinansowanie 64 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Koluszkach przy ul. Staszica 36

Dofinansowanie: 130 560 zł
Całkowita wartość: 1 178 523 zł

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print