Przebudowa drogi gminnej nr 106261E we wsi Zygmuntów gmina Koluszki

W dniu 19 lipca 2019 roku Gmina Koluszki podpisała umowę  nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0004/18-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej nr 106261E we wsi Zygmuntów gmina Koluszki” w ramach którego zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 0,98 km.

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 722 248,37 zł

Dofinansowanie: 1 274 463,79 zł

Wkład własny:  447 784,58 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej województwa łódzkiego w ruchu drogowym oraz poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej we wsi Zygmuntów, gmina Koluszki. Realizacja projektu poprawi ogólny stan infrastruktury drogowej, a tym samym przyczyni się do odciążenia drogi powiatowej. Prowadzi bezpośrednio do terenów inwestycyjnych oraz do miasta Koluszki jako ośrodka gospodarczego. Realizacja inwestycji przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez  zastosowanie systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego.

image_pdfimage_print