Pożyczka z WFOŚIGW w Łodzi

Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawiłej i Warszawskiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w Osiedlu Warszawskie w Koluszkach”” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 599 514,42 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 339 192 zł.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawiłej i Warszawskiej w Koluszkach. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1 298,63 mb wraz z wpustami deszczowymi, ulicznymi w ilości 46 szt.

www.zainwestujwekologie.pl

image_pdfimage_print