Solidny partner w środowisku lokalnym 2018

 Kolejne nagroda spłynęło na konto Gminy Koluszki. Tym razem nasza gmina, a dokładniej Urząd Miejski w Koluszkach, został wyróżniony w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu odbyła się w dniu 23.10 2018 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony ŚrodowiskaPOL-ECO-SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Urząd Miejski w Koluszkach dyplom uznania otrzymał z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Z naszego regionu uhonorowane zostały także: Urząd Gminy Gomunice oraz Urząd Miejski w Rzgowie.

Dodajmy, że w ramach projektu „Solidny partner w środowisku lokalnym” są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w  szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact”. (Info: www.solidnypartner.pl).

image_pdfimage_print