Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koluszki

Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koluszki

Informujemy, że na terenie gminy będą prowadzone prace związane z odbiorem i przekazaniem do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (eternit) pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dofinansowanie wynosi 90% kosztu całkowitego.

Wykonawcą zadania jest firma:

RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

  1. Herlinga – Grudzińskiego 48 m. 8

91- 498 Łódź

Odbiór eternitu w roku bieżącym planowany jest do 30.11.2018 r.

Wykonawca osobiście będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia terminu odbioru eternitu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44 725 67 49.

image_pdfimage_print