Otrzymają profesjonalny sprzęt do ratowania życia

Rząd uruchomił program o wartości 100 mln zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla strażaków ochotników. Za powyższe środki pochodzące z tzw. Funduszu Sprawiedliwości, w profesjonalny sprzęt zostaną wyposażone Ochotnicze Straże Pożarne z całej Polski.

Stosowną umowę z Ministerstwem o przekazaniu pieniędzy podpisała już Gmina Koluszki. Dzięki temu jeszcze w te wakacje do naszych jednostek ma trafić sprzęt o wartości ponad 60 tys. zł. Urząd Miejski w Koluszkach jest obecnie na etapie wyłaniania firmy, która dostarczy zamawiane wyposażenie.

W przypadku Gminy Koluszki, środki zostały równomiernie podzielone na wszystkie jednostki ochotnicze z naszego terenu (OSP Wierzchy, OSP Długie, OSP Gałków Duży, OSP Będzelin, OSP Borowa, OSP Koluszki). Każda z nich otrzyma zatem sprzęt za ponad 10 tys. zł. Będą to m.in. zestawy oświetleniowe, agregaty prądotwórcze, bosaki dielektryczne, pilarki, urządzenia pneumatyczne do podnoszenia, maty ochronne. Powyższe wyposażenie ma ułatwić docieranie do osób poszkodowanych.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym.

image_pdfimage_print