Spiszmy się jak na rolników przystało! – jakie dane zbierane są w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. Wśród gospodarstw z terenu województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespodzianek!

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu, nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

Szczególy na stronie: Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

image_pdfimage_print