┼╗yj, Zainwestuj, Zamieszkaj - dodatek specjalny TwK