Zwiększyli dotację na remont ul. Partyzantów

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej radni niemal jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej Samorządowi Województwa Łódzkiego na współfinansowanie realizacji zadania pn. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 715 w Koluszkach ul. Partyzantów na odcinku od ronda im. św. Jana Pawła II do ul. Granicznej. Zwiększenie wkładu finansowego gminy na tą inwestycję, wynika ze wzrostu kosztu realizacji zadania

Przebudowa drogi niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno dla zmotoryzowanych jak i pieszych użytkowników.  Dzięki przekazanym środkom inwestycja zrealizowana zostanie do końca 2017 r.

image_pdfimage_print