Zebranie mieszkańców sołectwa Zielona Góra


Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem grupy mieszkańców sołectwa Zielona Góra w dniu 14 grudnia 2016 o godz. 17:00 w siedzibie OSP Borowa odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Zielona Góra.