Zbliża się przetarg na wywóz odpadów komunalnych

14 października Gmina Koluszki otwiera przetarg, który wyłoni firmę odpowiedzialną za wywóz odpadów komunalnych przez najbliższe cztery lata. Po analizie wyników konsultacji społecznych w powyższej sprawie, do przetargu Urząd Miejski wprowadził drobne zmiany, na które zwracali uwagę mieszkańcy. W nowej umowie zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów zielonych latem do dwóch w miesiącu, z jednoczesnym ograniczeniem liczby wystawianych worków do dwóch. Reszta zielonki tradycyjnie bez opłat może być osobiście wywożona do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta. Co dwa tygodnie odbierany ma być również popiół w okresie zimowym. Pozostałe zasady odbioru odpadów pozostaną bez zmian. Dzięki temu Urząd liczy na utrzymanie zbliżonych stawek.

W przetargu nie została za to ujęta kwestia organizacji wyjazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Duże przedmioty w postaci wersalek, telewizorów czy opon, mieszkańcy Koluszek i okolic wciąż w swoim zakresie będą mogli (bezpłatnie) dostarczać na PSZOK. By ułatwić zadanie dowozu na przykład mieszkańcom Gałkowa czy Zielonej Góry, gmina pilotażowo wprowadzi wyjazdowe akcje, na początku na teren najbardziej oddalonych sołectw.

image_pdfimage_print