Zatwierdzono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi


Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Koluszki. W 2017 r. na ten cel koluszkowski samorząd zabezpieczył 118 tys. zł. Psy odławiane na terenie naszej gminy będą umieszczane w schronisku w Zawierciu. Schronisko wygrało przetarg na kolejny rok. Według umowy koszt przetrzymywania dożywotnio jednego odłowionego psa to 1500 zł.

Co ciekawe, w tym roku nie tylko cena, ale również procent adopcji decydował o wygranej w przetargu. Rozpatrując przetarg pod tym kątem wygrana schroniska z Zawiercia nie dziwi, bowiem w ubiegłym roku z 62 psów przekazanych przez Gminę Koluszki do powyższego schroniska, aż 49 psów oddano do adopcji. Z pośród odłowionych psów trzy 3 zwierzęta padły, a jednego psa chorego na padaczkę poddano eutanazji.

Jeśli chodzi o same zasady odłowu na terenie Gminy Koluszki, w stosunku do ostatnich lat nie uległy one zmianie. Odławianiem psów wciąż będzie zajmował się Zakład Usług Komunalnych, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura Inżyniera Gminy. Z kolei nad zwierzętami rannymi, które ucierpiały np. w wypadku drogowym, opiekę w ramach całodobowego dyżuru przejmuje lekarz weterynarii zatrudniony przez gminę.