Zaproszenie na spotkania informacyjno – konsultacyjne


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące „ Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej przez wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą lub rozwijających działalność gospodarczą” w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie ”Mroga”. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”