Zaprojektuj koluszkowski Grób Nieznanego Żołnierza

Urząd Miejski w Koluszkach ogłosił konkurs na stworzenie koncepcji architektonicznej mogiły zbiorowej Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Koluszkach. Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku planowana jest ekshumacja i przeniesienie dotychczasowego grobu w okolice kaplicy cmentarnej. Ma to zapewnić nie tylko należytą ekspozycję, ale i możliwość nieskrępowanego dostępu, a tym samym włączania grobu w przeprowadzanie uroczystości państwowych.

W konkursie wziąć będzie mógł udział w zasadzie każdy z mieszkańców naszej gminy, ponieważ projekt pomnika będzie można wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika, malarstwo). Liczył będzie się zatem raczej sam pomysł, niż umiejętność tworzenia profesjonalnego projektu technicznego. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: walory rozwiązań architektonicznych, kolorystyka i zaproponowany materiał; nawiązanie do historycznego upamiętnienia poległych osób; realność zaproponowanych rozwiązań do możliwości ich wykonania; oraz zgodność z wytycznymi zamawiającego. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości  1 000 zł brutto. Prace konkursowe należy złożyć do 25 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.koluszki.pl w zakładce BIP, w sekcji zamówienia publiczne do 30 tys. euro. Informacje pod nr tel.: (44) 725 67 44, e-mail: um@koluszki.pl.

image_pdfimage_print