Założenia budżetowe na rok 2017

Gmina Koluszki opracowała już projekt budżetu na 2017 r. Specjalnie dla naszych czytelników, już teraz prezentujemy jego główne założenia.

Zdrowy fundament

Gdyby władze naszej gminy nagle postanowiły wstrzymać inwestycje i skupić się na spłacie całego zadłużenia, udałoby nam się to w dwa lata. Do naszego budżetu w przyszłym roku ma wpłynąć bowiem o 11 mln zł więcej pieniędzy, niż środków które Gmina Koluszki przeznacza na wywiązanie się ze wszelkich nałożonych zadań wobec swoich mieszkańców.  Osiągamy zatem nadwyżkę budżetową.

Ale z racji tego, że Gmina Koluszki nie zamierza zwalniać tempa rozwoju, w przyszłym roku zaplanowała inwestycje w wysokości 24,5 mln zł. Spowoduje to, że przyszłoroczny budżet zamknie się niedoborem ponad 3 mln zł. By domknąć budżet gmina planuje zatem sięgnąć po preferencyjny kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w wysokości 6 mln zł. Zaciągnięcie kredytu jest o tyle opłacalne, że zazwyczaj jest on umarzany w 50 proc.

– Warto zaznaczyć, że kredyty które pozyskujemy, zaciągane są tylko i wyłącznie w celu sfinansowania realizowanych inwestycji, które służą rozwojowi miasta. Nigdy nie zadłużaliśmy się po to, by finansować bieżące zadania, jak na przykład wypłaty pensji czy regulowanie rachunków za prąd – podkreśla burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Wciąż dużo inwestujemy

W przyszłym roku czeka nas realizacja ponad 100 inwestycji. To z czym mierzyć będzie się nasza gmina, to przede wszystkim uzbrojenie kolejnych terenów w ramach rozszerzenia koluszkowskiej strefy ekonomicznej, termomodernizacja zasobu komunalnego oraz budynków użyteczności publicznej, budowa wraz z odwodnieniem kilkunastu kilometrów nowych dróg asfaltowych, oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Żakowic, Różycy, Kaletnika, Gałkowa, Słotwin i Zielonej Góry. W przyszłym roku rozpocznie się również realizacja kilku potężnych projektów w postaci budowy parku wodnego w Lisowicach, nowych parków na terenie Koluszek oraz rewitalizacji miasta (opracowywanie dokumentacji w celu odnowienia terenów wokół dworca, ul. 3 Maja i ul. Brzezińskiej oraz przy ul. Rynek).

Zadłużenie na niskim poziomie

Pomimo realizowania coraz poważniejszych inwestycji, które diametralnie mogą zmienić oblicze miasta, zadłużenie spadło do bardzo niskiego poziomu. Przypomnijmy, że maksymalny poziom, na jaki może zadłużyć się gmina, to 60 proc. jej  dochodów.  Pod koniec 2015 r. zadłużenie Gminy Koluszki wynosiło 29 proc. dochodów. Rok 2016 zamkniemy poziomem ok. 20 proc. Według obecnie skonstruowanego projektu budżetu, pod koniec 2017 r. przy założeniu że wyciągniemy rękę po planowany kredyt, zadłużenie ma wynieść 21,2 mln zł czyli 22,8 proc. dochodów. Co to oznacza w praktyce? Że nie przygniatają nas odsetki, i posiadamy bardzo duże pole manewru, by z wielką swobodą sięgać po kolejne środki unijne.

Podatki

W związku ze zdrowym stanem gminnych finansów, decyzją burmistrza Koluszek, w przyszłym roku podatki pozostaną na niezmiennym poziomie. Co ciekawe okazuje się, że nasza gmina nie ma zbyt dużego wpływu na to, ile pieniędzy do budżetu gminy przekażą mieszkańcy, gdyż przygniatającą większość gminnych dochodów reguluje nam budżet państwa. W zasadzie jedynym większym podatkiem (obok leśnego, rolnego i od środków transportu), przy pomocy którego gmina może wycisnąć nieco grosza z kieszeni mieszkańców, to podatek od nieruchomości. W skali całego budżetu jest on jednak marginalny. W 2017 r. z tytułu tego podatku nasi mieszkańcy wyłożą na rzecz gminy jedynie 3,5 mln zł. O wiele większa pula, ale oddawana samorządowi już nieco mniej świadomie, to podatek od naszych dochodów (PIT). Podatek ten co prawda oddajemy do budżetu centralnego, ale budżet państwa jego część zwraca gminie .  – W przyszłym roku Gmina Koluszki z tego tytułu ma pozyskać ok. 20,5 mln zł. A to już poważna kwota, o którą warto powalczyć. Stąd serdeczny apel do osób zamieszkujących naszą gminę, a na przykład zameldowanych w innym mieście, by w zeznaniu podatkowym na koniec roku, jako miejsce przekazania podatków wskazywali Gminę Koluszki – apeluje burmistrz Koluszek.

(pw)

Dochody ogółem:  92,7 mln zł

 

– bieżące 82,7 mln zł:

 • dotacje – 21,2 mln zł (w tym z tytułu zasiłku „Rodzina 500+” 13,9 mln zł)
 • podatki i opłaty – 40 mln zł (w tym z podatku PIT 20,5 mln zł)

– majątkowe 10 mln zł:

 • dotacje – 4,2 mln zł (w tym powiat 1,5 mln zł)
 • sprzedaż gruntów – 6,1 mln zł

 

 

Wydatki ogółem: 96,3 mln zł

 

– bieżące 71,8 mln zł:

 • drogi (bieżące utrzymanie)- 4,8 mln zł
 • oświata – 24,4 mln zł (pomimo dotacji z budżetu gminy dopłacamy ok. 10 mln zł)
 • pomoc społeczna – 3,5 mln zł i rodzina – 19,8 mln zł (w tym program „Rodzina 500+”, oprócz tego z budżetu gminy dopłacamy ok. 2,6 mln zł)
 • gospodarka komunalna – 5,5 mln zł
 • kultura – 1 mln zł
 • sport – 1 mln zł

– majątkowe 24,5 mln zł:

 • drogi – 10,9 mln zł
 • mieszkalnictwo – 1,2 mln zł
 • bezpieczeństwo publiczne – 700 tys. zł
 • oświata – 8,1 mln zł
 • gospodarka komunalna – 2,8 mln zł
 • sport – 140 tys. zł

 

Zadłużenie

2017 r. – od 16,3 proc. do 22,8 proc.

2016 r. – 20 proc.

2015 r. – 29 proc.

2014 r. – 32,2 proc.

2013 r. – 44 proc.

2012 r. – 45,78 proc

2011 r. – 29,59 proc.

*60 proc. – limit zadłużenia nałożony przez państwo

Planowane inwestycje:

– termomodernizacja 25 budynków komunalnych i użyteczności publicznej (lata 2017-2018, przewidywane dofinansowanie 12 mln zł)

– rewitalizacja: teren przy ul. Polnej, plac przy ul. Rynek, teren przy ul. 3 Maja i ul. Brzezińskiej oraz tereny historyczne wokół dworca (przewidywane dofinansowanie 21 mln zł)

– park wodny Lisowice (dofinansowanie 5,6 mln zł)

– rozwój terenów zielonych (dofinansowanie 5,2 mln zł)

– poszerzenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej (dofinansowanie 4,5 mln zł)

– przebudowa ul. Brzezińskiej w Koluszkach (finansowanie Urząd Marszałkowski – 17 mln zł)

– inwestycje w drogi:

 • Wykonanie remontów i przebudowa nawierzchni dróg położonych na terenie
  Gminy Koluszki realizowanych w ramach bieżącego utrzymania dróg – 3 mln zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Partyzantów;
 • Budowa ul. Wołyńskiej w Koluszkach;
 • Modernizacja systemu komunikacyjnego w zachodniej części miasta – ul. Traugutta,
  Polna, ul. Żwirki;
 • Przebudowa dróg: ul. Odlewnicza, Żelazna i Budowlanych;
 • Przebudowa dróg powiatowych: Wierzchy – Długie – Stefanów Redzeń;
 • Budowa parkingów w Osiedlu Głowackiego

W cyklu 2-letnim:

 • Przebudowa dróg w Osiedlu Łódzkie I – analiza wykorzystania PPP;
 • Przebudowa dróg w Osiedlu Łódzkie II;
 • Przebudowa dróg w Osiedlu Czarneckiego;
 • Przebudowa dróg: ul. Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej;

– budowa kanalizacji sanitarnej (Żakowice, Różyca, Kaletnik, Gałków, Słotwiny i Zielona Góra), ul. Wołyńska w Koluszkach

– budowa kanalizacji deszczowej

 • Koluszki, ul. Partyzantów;
 • Koluszki, ul. Kościuszki, Ludowa, Targowa, Rynek, Piękna;
 • Koluszki, ul. Wołyńska;
 • Koluszki, ul. Odlewnicza, Żelazna, Budowlanych;
 • Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia
  południowo – wschodniej strony miasta.

– budownictwo socjalne: budowa dwóch bloków socjalnych przy ul. Warszawskiej 124 w Koluszkach

– oświata: budowa Przedszkolna nr 1 w Koluszkach, żłobka miejskiego, modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

– ukończenie skateparku z placem zabaw wspomagającym koordynację ruchową

– place zabaw (lata 2017-2018): przy szkole w Gałkowie Dużym; Osiedle Łódzkie I; Osiedle Warszawskie; Borowa; Felicjanów; Erazmów; Zielona Góra; zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Redzeniu wraz z ogrodzeniem

– przeniesienie i budowa nowego targowiska (cykl 2-letni)

– budowa i instalacja odnawialnych źródeł energii:  5 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej; 162 instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 i 3 kWp w budynkach
prywatnych mieszkańców; 19 kotłów na biomasę; 23 kolektory słoneczne

– wymiana źródeł ciepła (I etap 98 instalacji)

– budowa monitoringu wizyjnego: modernizacja 13 istniejących kamer monitoringu miejskiego; usytuowanie 32 nowych kamer w najbardziej strategicznych miejscach naszego miasta

– wsparcie dla OSP: zakup 1 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy, złożenie wniosek do UE o pozyskanie 3 kolejnych samochodów

– budowa oświetlenia ulicznego: w Gałkowie Małym oraz na ul. Baczyńskiego w Koluszkach

– budowa sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach (cykl 2-letni)

– kontynuacja prac wokół projektu budowy dworca cargo

image_pdfimage_print