Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki

Zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wynosi 266 910,00 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 253 564,00 zł. Zakres projektu obejmował zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez ochronę wód powierzchniowych i opadowych przed zanieczyszczeniami z dróg na terenie Gminy Koluszki.

www.zainwestujwekologie.pl

 

image_pdfimage_print