Zagłosuj na ulubiony projekt

Przypominamy, że jeszcze tylko do 16 października można głosować na ulubiony projekt w ramach „Budżetu obywatelskiego Gminy Koluszki”.

Karty do głosowania wraz z opisami projektów można pobrać ze strony www.koluszki.pl w zakładce „Budżet obywatelski”, lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Druk karty do głosowania został również przedrukowany w ubiegłym tygodniu na łamach naszej gazety.

Wypełnione karty do głosowania można składać: drogą elektroniczną na adres um@koluszki.pl w formie skanu karty – decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną; za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie karty do głosowania w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski”; osobiście poprzez wrzucenie do urny wystawionej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).

Każdy głosujący ma możliwość złożenia jednej karty do głosowania z listą projektów, spośród których maksymalnie może wybrać 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na wybrane projekty/zadania odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych przez siebie projektach we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.

Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania).

UWAGA: Uprawnionymi do głosowania na projekty z listy są również osoby niepełnoletnie pod warunkiem wypełnienia i podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zgodzie na udział w głosowaniu, osoby która nie ukończyła 18 roku życia.

Szczegóły zasad głosowania oraz druki do pobrania na stronie www.koluszki.pl.

image_pdfimage_print