Żaby zatrzymały przebudowę „czarnej drogi”

Przebudowa tzw. „czarnej drogi” z Koluszek do Będzelina zostaje odroczona do przyszłego roku. Na skutek donosu obywatelskiego jednego z mieszkańców naszego miasta, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Gminy Koluszki o wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących tam płazów. W pobliżu ścieżki znajduje się bowiem obszar podmokły, będący miejscem rozrodu żab. Przez kolejne miesiące będą zatem prowadzone stosowne obserwacje i analizy. Jeżeli obecność płazów się potwierdzi, będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w postaci np. przejść pod ziemią, które zapewnią ochronę i ograniczą śmiertelność żab.

To już nie pierwszy problem, który dotyka inwestycję wytypowaną do realizacji przez mieszkańców naszej gminy. Przypomnijmy, że w ramach budżetu obywatelskiego, droga ta miała zostać przekształcona w ścieżkę rekreacyjno-rowerową. Na powyższy projekt głosowało ponad 400 osób. Do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpłynęło jednak pismo, w którym PKP wzywa naszą gminę do przebudowania powyższej drogi, i dostosowania jej do parametrów drogi publicznej. Jeżeli nie zastosujemy się do wytycznych PKP, kolej zlikwiduje wszystkie przejazdy pod mostami. Droga na całej długości będzie musiała zatem zyskać nawierzchnię asfaltową. A zatem oprócz rowerów, będzie musiał zostać na niej dopuszczony ruch samochodowy. By utrzymać charakter rekreacyjny drogi, ścieżka rowerowa zostanie wytyczona wzdłuż jezdni.

image_pdfimage_print