Wyrazy współczucia dla najbliższych Pana Prezydenta Pawła Adamowicza oraz wszystkich mieszkańców Gdańska