Wypowiedz się o kierunku rozwoju Gminy Koluszki

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem prac  nad  opracowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju  Gminy Koluszki 2030” serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety i aktywnego udziału  w tworzeniu polityki  rozwoju naszej gminy. Poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców pozwoli nam na wyznaczenie priorytetowych dla rozwoju Koluszek  kierunków działań  i obszarów interwencji na najbliższe lata.

Przygotowana ankieta ma charakter anonimowy.  Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Biura Promocji i Obsługi Inwestora lub przesłać mailem na adres promocja@koluszki.pl do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Ankieta do pobrania poniżej:

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print