WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print