WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH NR 2 i 3 MIASTA KOLUSZKI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

image_pdfimage_print