Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Koluszki - Koluszki dz. nr 517/2