Wybrano wykonawcę „opalówki”

Gmina Koluszki jest już po przetargu na wyłonienie wykonawcy, który przebuduje tzw. „opalówkę”, czyli ul. Zagajnikową w Różycy. Inwestycja, której wartość kosztorysowo oszacowano na 9 mln zł, przyciągnęła największe firmy budowlane w Polsce, takie jak Skanska (Warszawa), Eurovia (Kobierzyce), czy Strabag (Pruszków). Ogółem do przetargu wpłynęło 12 ofert. Większość ofert oscylowała w okolicy 4 mln zł. Najdroższa oferta opiewała na 5,5 mln zł. Najniższą ofertę w wysokości 3,79 mln zł złożyło konsorcjum złożone z firm: „BUD-DROG” z Koluszek i Przedsiębiorstwo „CEWOGAZ” z Łowicza, i to one podejmą się zadnia przebudowy ul. Zagajnikowej w Różycy.

Pracami zostanie objęte aż 147 nieruchomości wzdłuż drogi. Przypomnijmy, że wykup części działek pod poszerzenie drogi, odbywał się w drodze tzw. specustawy, czyli przejmowania z mocy prawa gruntów od prywatnych właścicieli na rzecz samorządu, za odpowiednim odszkodowaniem. Na skutek wykupu działek, do kieszeni właścicieli gruntów z Gminy Koluszki trafiło 0,5 mln zł.

Główne prace budowlane będą trwały przez cały 2016 r. Tak długi termin wykonania inwestycji związany jest z tym, że „opalówka” ulegnie kompleksowej przebudowie, a w zasadzie zostanie wybudowana od nowa. Jezdnia na całej długości od ul. Piotrkowskiej w Różycy do ul. Głównej w Kaletniku zyska nową podbudowę, oraz zostanie poszerzona do 6 metrów. Na odcinku gęściej zabudowanym pojawią się obustronne chodniki. W końcowej części od strony Kaletnika chodnik będzie przebiegał po jednej stronie. Chodniki będą dwumetrowej szerokości i zostaną przystosowane również do ruchu rowerowego. Wzdłuż drogi pojawi się nowe oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe. Wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna oraz stosowne odwodnienie drogi.

Najbliższe prace, które rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, związane będą z wycinką drzew oraz przestawianiem ogrodzeń.  Objazd będzie odbywał się ul. Główną.

image_pdfimage_print