Wstępna rekrutacja do żłobka


Uwaga drodzy rodzice najmniejszych mieszkańców Koluszek. Osoby które myślą o zapisaniu dziecka do miejskiego żłobka (zarówno do obecnie już funkcjonującego lub tworzonego w budynku po gimnazjum przy ul. Mickiewicza), powinny do końca roku wypełnić stosowną ankietę. Ankiety dostępne są w miejskim żłobku przy ul. Staszica w Koluszkach. Zebrane dane posłużą do zaplanowania przyszłej rekrutacji.