Współpraca Powiatu z SuperDrob S.A.

Powiat Łódzki Wschodni nawiązał współpracę z firmą SuperDrob S.A. w zakresie wspierania działań mających na celu rozwój koluszkowskich szkół zawodowych oraz dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

21 października 2015 r. w łódzkiej siedzibie Firmy SuperDrob Wicestarosta Ewa Gładysz podpisała list intencyjny dotyczący podejmowania wspólnych działań mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu. Firmę SuperDrob S.A. reprezentował Wiceprezes ds. Operacyjnych Tadeusz Baranowski. Rozmowy w sprawie nawiązania współpracy z Firmą SuperDrob władze Powiatu rozpoczęły na początku tego roku.

Współpraca Powiatu z SuperDrob S.A. ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych i podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy, a także umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do nowoczesnych technik i technologii poprzez organizację zajęć i wycieczek zawodowych. List intencyjny przewiduje ponadto możliwość organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży dla uczniów oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Sygnatariusze listu planują ponadto wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i realizowanie wspólnych projektów, w tym unijnych, mających na celu doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

Strony wyraziły ponadto wolę organizowania wydarzeń promujących szkoły zawodowe i pracodawców i umożliwiających wymianę doświadczeń i potrzeb. W ramach motywowania uczniów przewidziano stworzenie systemu stypendialnego.

SuperDrob S.A. jest potentatem w branży przetwórstwa i wyrobów drobiarskich. Dysponując najnowocześniejszym zapleczem produkcyjnym, które powiększy się niebawem o zakład w Koluszkach, będzie w stanie zapewnić możliwość odbywania praktyk i staży przez uczniów ZSP nr 1 i ZSP nr 2. Tak przygotowani absolwenci łatwiej znajdą zatrudnienie na rynku pracy.

image_pdfimage_print